Διαγωνισμοί

Σχολικό έτος: 2012-2013

Ο δικτυακός μας τόπος συμμετείχε στον 6ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων όπου και έλαβε έπαινο. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού εδώ.