Δραστηριότητες στο πλαίσιο μαθημάτων

Σχολικό έτος: 2010-2011

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Τεχνολογία επικοινωνιών" τεχνολογικής κατεύθυνσης της Β Λυκείου οι μαθητές της τάξης κατασκεύασαν φωτογραφικές μηχανές pinhole από σπιρτόκουτα, σε συνεργασία με τον καθηγητή τους κ. Αρβανιτάκη.

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Τεχνολογία" της Α Λυκείου, το οποίο διδάσκει ο καθηγητής κ. Μαρκόπουλος παρουσιάστηκε στην τάξη η λειτουργία της συσκευής μέτρησης της έντασης του ήχου (ηχόμετρο). Η επίδειξη της λειτουργίας του οργάνου, το οποίο ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, έγινε από αρμόδιο αστυνομικό κατά την διάρκεια του μαθήματος.

Σελίδες