ΕΡΕΥΝ. ΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: "Η ΣΕΛΗΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ... "