Το σχολείο

Το σχολείο μας διαθέτει συνολικά 8 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, φυσικής και τεχνολογίας. Διαθέτει επίσης κλειστό γυμναστήριο, ενώ στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκονται το γραφέιο του συλλόγου διδασκόντων και της διεύθυνσης.

Το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας είναι ένα από τα Ubuntu LTSP ΣΕΠΕΥ που είναι εγκατεστημένα σε διάφορα ελληνικά σχολεία, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τεχνικής Στήριξης του ΠΣΔ.

Το σχολείο μας διαθέτει αίθουσα τεχνολογίας, στην οποία έχει τοποθετηθεί και διαδραστικός πίνακας, ο οποίος αποκτήθηκε από το σχολείου κατά το σχολικό έτος 2010-2011.

Το σχολείο μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικής.

Ο εσωτερικός κανονισμός και το μνημόνιο ενεργειών διαχείρισης σεισμικού κινδύνου του σχολείου μας.